Akvaristika    
Dobrodošli Please Register or Login  

Sadržaj › Bolesti izazvane ektoparazitima › Ergasilus *

Ergasilus *
Izazivač bolesti je parazitski ljuskar veličine nekoliko milimetara pod nazivom Ergasilus. Akvaristi ove parazite zovu-škržni crvi jer se obično mogu naći zakačeeni za škrge,škržne poklopce mada se mogu uočiti i unutar usta.

Simptomi bolesti se ogledaju u vidu oštećenja škrga koja su prilikom jakih invidiranosti prilično velika. Usled prisustva parazita ribe intenzivno mršave, anemične su a ukoliko se na vreme ne preuzmu odgovarajuće mere nastupa smrt.

Ciklus je kod Ergasilusa kao i kod ostalih parazita određen temperaturom vode. Pojava infekcija je najčešća usled toga tokom leta i to naročito u pond sistemima. U akvarijumu je ergasilus redak i unosi se najčešće sa tek uvezenim ribama. U pond sistemima on u obliku jaja prezimljuje. Sa dolaskom toplijih prolećnih dana iz jaja se legu novi paraziti koji u roku od nekoliko dana moraju pronaći domaćina-ribu. U suprotnom oni su osuđenina smrt. Mužjaci Ergasilusa ne parazitiraju na ribama i oni ugibaju odmah posle parenja. Ženke su te koje parazitiraju a na ribama mogu živeti i po godinu dana.
Tretman se ogleda u primeni metrifonata pri čemu treba biti krajnje pažljiv jer su neke ribe jako osetljive na ovu supstancu. Kupke u hipermanganu takođe mogu ponekad kod manjih infekcija biti delotvorne.