Akvaristika    
Dobrodošli Please Register or Login  

Sadržaj › Bolesti izazvane ektoparazitima › Oodinoza *

Oodinoza *
Izazivač bolesti su parazitske jednoćelijske dinoflagelate iz roda Oodinium u slatkoj i Amyloodinijum u morskoj vodi.

Simptomi bolesti

Prvi znaci prisustva parazita su češanje riba o predmete u akvarijumu i ubrzan rad škrga usled napada parazita na iste. Na telu ribe primećuje se sivo žuckast pokrov u vidu miliona sitnih tačkica. Stoga nije redak slučaj mešanja ove bolesti sa ihtioftirijusom od strane manje upućenih hobista.
Tretman i kontrola bolesti


Koriste se lekovita sredstva na bazi bakra.