Akvaristika    
Dobrodošli Please Register or Login  

Sadržaj › Gljivična oboljenja › Saprolegnija *

Saprolegnija *
Izazivač bolesti su gljivice iz roda Saprolegnija i Achila.

Simptomi bolesti

Na telu i perajima riba mogu se uočiti končaste izrasline. Bolest je česta kod slatkovodnih i brakičnih riba dok je kod morskih riba prilično retka. Obzirom da ove gljivice napadaju i riblju ikru prilično su omržene kod akvarista koji se bave mrestom riba. Saprolegnija je najčešće sekundarni pratilac mnogih bolesti koji obzirom da napreduje velikom brzinom ribu može ubiti za veoma kratko vreme.

Odavno je poznata činjenica da se spore ovih gljivica nalaze prisutne u većini akvarijuma. Naročito rizični akvarijumi po ovom pitanju su akvarijumi sa visokim nivoom organskoga raspada. Ovim sporama zaraza se prenosi sa ribe na ribu. Ipak sluz- mukus koji ribe luče je svojevrsna zaštita od ove pojave, te je za nastanak infekcije potrebna povreda, odnosno otvoreno mesto zaraze bilo da se radi o povredi koja je nastala fizičkim putem ili kao posledica invazije nekoga parazita. sztoga sva stanja (pad temperature,loš kvalitet vode i nehigijenski uslovi) koja uzrokuju pad imuniteta i smanjeno lučenje sluzi od strane riba su visoko rizična po pitanju nastanka ove bolesti. Gljivice pri ikubaciji ikre napadaju neoplodjena jaja a ukoliko se ista ne otklone veoma brzo se šire na zdrava jajačca pri čemu su u stanju da ukoliko se ništa ne preduzme unište skoro celo leglo.
Tretman i lečenje


Koriste se sredstva na bazi formalina, metilen plavog i malahita. Neke ribe ova lekovita sredstva ne trpe dobro. Obzirom da nizak pH (pH 6) smanjuje aktivnost spora može se koristiti pri lečenju i zastiti riblje ikre kod vrsta koje ga u toj meri tolerišu. Korišćenjem UV steriliyatora takodje se smanjije mogićnost infekcije.