Strana 5

Aquascaping : "Iwagumi stile" by Roy Deki

 
 

Forum

Sadržaj

 

Ovaj članak objavljen je u Aquascaping world magazinu a kao što i iz samog naslova možete videti napisao ga je Roy Deki, moderator sa pomenutoga sajta i aquascaper sa priličnim iskustvom.

Ovo je samo jedan od dogovorenih stranih članaka koji će biti objavljeni u ovom magazinu a koji su deo moje želje da vas na ovim stranicama upoznam sa pojedinim, mojim internet prijateljima čiji trud na razvoju akvaristike, na globalnom nivou, to zavredjuje.

stris

Mnogi od vas su čuli za pojam Iwagumi, Naročito oni koji često posećuju neke od popularnih "foruma" čija je tematika vezana za naš aquascaping hobi. Mnogi ipak neznaju tačno značenje Japanske reči "Iwagumi" Ona u direktnom prevodu znači "Formacija kamenja."

U japanskim kamenim baštama, stenje je kosur postavke i ona se obično sastoji od 3 kamena. Najčešće je čine jedan glavni ( veliki kamen ) i obično 2 bočno postavljena kamena, nejednake veličine. Japanci smatraju da kada je kamena formacija nameštena kako treba, ostatak postavke će biti jednostavnio uklopiti. U našem hobiju otišlo se dalje od ovakvog postavljanja samo tri kamena ali isti principi važe i kod postavljanja većaeg broja stena u akvarijumu.

U Iwagumi stilu trebali biste uvek koristiti neparan broj stena različitih veličina, a one bi se trebale sastojati od iste vrste kamena. To će dodati kontinuitet i omogućiti sklad i harmoniju postavke .

Jedan od težih aspekata Iwagumi stila je ostvariti vizuelni balans kroz aquascape. Mnogi aquascaperi slede"pravilo zlatnog trougla " koje deli postavku na tri jednaka segmenta, od vrha do dna i od jedne ka drugoj strani.

 

Fokalna tačka nalazi se tamo tamo gde se različite vertikalne i horizontalne linije seku. Postavljanje kamena i grupisanje biljaka u ovim područjima će dodati snagu i fokus Iwagumi postavke.
Supstrat - podloga pred-stavlja temelj vizualnog toka za gledaoca. U Iwagumi postavkama, konture i teksture supstrata trebaju zadržati pažnuju oka a zatim je preneti na sve ostale as-pekte postavke. Smišljeno pstavljena po-dloga će takodje pomoći kreiranju iluzije dubine. Postavljanje podloge koja pada od zadnje ka prednjoj strani je odličan način postizanja prostorne dubine. Takodje možete postaviti podlogu tako da jedna strana bude neznatno viša od druge strane. Na ovaj način dodaćete više osobenosti i dubine nečemu što se čini kao jednostavan dizajn.

 

Supstrat prekriven biljkama će stvoriti osjećaj fluidnosti i iluziju zelenih brda i dolina.


Definišite vaš hardkejp...


Pre početka izrade postavke potrebno je da obezbedite više materijala za istu, nego što se na prvi pogled čini potrebnim. Ovo će vam omogućiti više opcija u planiranju i izradi vaše postavke. Mali i ograničen izbor kamena ograničava istovremeno i vašu kreativnost. Preporučujem da imate najmanje sedam različitih veličina kamenja kako bi mogli da birate odgovarajuće prilikom slaganja. Nađite stene koje imaju karakter, više udubljenja i brazdi na kamenu preužiće detaljniji i složeni izgled postavci. Neke od najpopularnih stena koje se koriste su Seiryu-seki kamen, Maten i Shou kamen. Ove stene su odličan izbor za vaš hardscape, ali ne ograničavajte se samo na ove vrste.

Cilj je pronaći grupu stena koje imaju istu šemu boja, ali se razlikuju u svojim detaljima, šari, obliku i konturama.
Kada složite kamenje ono će izgledati kao jedinstvena zbirka ali će i dalje svaki kamen imati svoj sopstveni karakter. U aranžmanu hardscape treba imati jasan fokus i dočaravati gledaocima perspektivu.

Odaberite odgovarajuće akvarijumsko bilje. Iwagumi stil trebao bi vam dati osećaj tišine i jednostavnosti, stoga je broj biljnih vrsta koje možete koristi ograničen. Iwagumi postavke se obično sastoje od jedne vrste u prednjem planu. Eleocharis acicularis (Dwarf hairgrass), Glossostigma elatinoides i Hemianthus callitrichoides se najčešće koriste u tu svrhu.
U pozadini bi trebalo postaviti samo jednu biljnu vrstu a one mogu varirati u izgledu, zavisno od utiska koji želite ostvariti. U stenama je moć Iwagumi postavke. Stoga uvek koristite biljke koje neće prekriti formaciju stena.

Harmonija s Faunom...

Prilikom izbora riba želite naglasiti jednostavnost, harmoniju i jedinstvo između faune i postavke. Previše vrsta riba može izazvati razdor i haotičanost.
Umesto korišćenja jedne vrste riba koristite jata riba radi dodavanje tečnog pokreta a na zadovoljstvo celokupnog utiska. Najčeąće korišćene vrste su kardinal tetre, rumi nous tetre , ili harlekin razbore. Važno je da koristite "Jatne" ribe, a ne "shoaling" ribe. To pomaže da okruženju izgleda mirnije. Račići poput Caridina japonica-e (Amano kozica) se najčešće koriste u biljnim akvarijumima i služe kao izvrsna pomoćnicu u održavanju čistoće postavke. Njihova veličina i relativna providnost pomaže da se vizuelno dobro uklope sa biljkama. Ostale vrste račića mogu odskakati od postavke ako su previše šareni ili sa druge strane preveliki.

U principu odraditi dobar ivagumi nije tako lako kao što izgleda. Veoma često je pogrešno shvatanje da je Iwagumi stil jednostavan za održavanje zbog svog jednostavnog izgleda. To je u stvari pogrešno, uglavnom zbog toga što ovaj stil uključuje samo dve ili par biljnih vrsta, koje zahtijevaju posebnu pažnju. Biljke pomenute ranije se hrane uglavnom preko korena i iziskuju dobar hranljivi supstrat kako bi dobro napredovale i izgledale zdrave. Ipak doziranje djubriva preko vodene kolone je dobro koristiti i u ovom slučaju. Tu je još važnije da imaju bogat supstrat hranljivim materijama, zahvaljujući kome će neke zahtevnije biljke rasti jake i zdrave. Mnogi hobbsti zanemaruju važnost hranljivog supstrata bogatog materijama koje su potrebne za zdrav razvoj biljaka.

Dok sam pokušavao da izradim svoju prvu Iwagumi postavku postao sam žrtva svih mogućih vrsta algi poznatih nama akvaristima. To je bio daleko najteži akvarijum za uspostavljanje"ravnoteže." Uz pomoć Flourish Excel-a (Seachem) sam uspeo ubiti sve alge, ali, na žalost i Heminathus callitrichoides (HC) je pao kao žrtva. Morao sam ga ponovo saditi H.C. i čekati da opet popuni prednji plan

Kada završim uspešno jedan Iwgumi aquascape koji ističe najbitniji cilj ovog stila (mir, tišina i rezonantan pokret) mogu reći iskreno da se osjećam kao neko ko više nije početnik u ovom hobiju,
Ja sam toliko toga naučio kreiranjem ovog malog dela prirode, da je u potpunosti vredan truda i svake preživljene frustracije tokom stvaranja.

Dakle, nije bitno da li ste početnik ili stručnjak, svako bi trebao doživeti radost, jedne uspešno završene Iwagumi postavke.

Tekst napisao Roy Deki

Povratak na sadržaj

Povratak na sadržaj

 
     

Images and articles are Copyrighted