......
 
   

Dragi akvaristi,

Jedan od osnovnih motiva za pokretanje ovoga magazina je moja želja i želja par mojih bliskih prijatelja da akvaristima i onima koji će to u budućnosti biti, omogućimo da saznaju nešto više o ovom svima nama dragom hobiju. Želimo da Srpska akvaristika ide krupnim koracima napred, ne samo u estetskom ili etičkom smislu već i u svim onim malim momentima lepote. Momentima kada uz akvaristiku možete da zaboravite sve probleme i prepustite se onome što vas čini srećnim.

Srdačno vaš Slobodan Lazarević-Octopus

S A D R Ž A J:

trisPovratak na forum

Sva autorska prava na tekstove i fotografije u ovom magazinu su zadržana. Prilikom korišćenja nekog teksta (većeg ili manjeg dela) pri pisanju članaka u časopisu, knjige, teksta na drugom sajtu ili blogu, obavezno je dobiti dozvolu od strane autora teksta, odnosno fotografije. U suprotnom, biće pokrenute mere u skladu sa zakonom o autorskim pravima!

Magazin ima google-ovu zaštitu autorskih prava (informacije o svim tekstovima, u vidu kopija i tačnog vremena objavljivanja, se čuvaju u Googleovoj bazi i mogu se koristiti na sudu).

Images and articles is Copyrighted