Strana 9

SPS Koral profil

 
 

Forum

Sadržaj

 

Seriatopora hystrix - ružičasto ptičje gnezdo

Po mišljenju mnogih Seriatopora hystrix je jedan od najlepših SPS korala . Ovaj koral spada u grupu onih koji su teži za održavanje te se preporučuje njegovo ubacivanje u već stabilisane Reef akvarijume koji imaju sredinu čiji parametri ne bi smeli mnogo varirati. Nasuprot poteškoćama sa kojima se možete sresti pri njegovom uzgoju koral ptičje gnezdo podariće vašem akvarijujmu jedinstven oblik i izuzetnu pink boju koja karakteriše veoma mali broj vrsta . Ovaj članak trebao bi predstavljati Informciju svima koji požele da čuvaju ovaj predivan koral u svom komadiću koralnog grebena.


Taksonomija: Koral ptičje gnezdo pripada Carstvu Animalia, Filumu Cnidaria, Klasi Anthozoa, Familji Pocilloporidae, Rodu Seriatopora i Vrsti hystrix. Važeće naučno ime je dakle Seriatopora hyistrix.


Osim naučnog imena u pet industriju koral ptičje gnezdo se često može sresti pod sledećim imenima: Brush (četka) Coral, Needle Coral, Seriatopora Bird Nest Coral, Finger Coral i Pink Nest Coral.


Ovaj koral spada u tzv. SPS (small Polyp Stony) korale.
U prirodi Seriatopora hystrix se sreće na ostrvu Tonga, Indoneziji, zapadnom Pacifiku, Centralnom Pacifiku, Indijskom okeanu i Crvenom moru.

Osim prepoznatljive i najraširenije pink varijente ovaj koral se može sresti u smedjoj, roze, zelenoj, ljubičastoj i žutoj boji.

Po pitanju kompatibilnosti može se reći da je Seriatopora hystrix polu-agresivnea prema drugim invertebratskim stranovnicima koralnog akvarijuma. Svakako nekim agresivnim koralima ne može parirati pa se preporučuje da se povede računa da se njene grane tokom kasnijeg rasta ne sretnu sa nekim od takvih korala. U borbi sa ve'inom Acropora ona gubi bitku ya prostor a veliki broj LPS korkla je može prilično oštetiti, uz uslov da im je dovoljno blizu.

Navike i habitat i morfologija:

   Koral ptičje gnezdo postoji u prirodi u velikim kolonijama koje su obično u plićim delovima grebena. Može se reči da se radi o noćnom, koralu jer su joj polipi potpuno otvoreni tokom noći.
  

   Kada se prilagodi na uslove u akvarijumu ovaj koral postaje izdržljiviji i može tolerisati neke manje varijacije parametara vode
   Kostur od Seriatopora hystrix je lako lomljiv i nežan, nepravilno razgranat sa završecima zašiljenim poput igle.
   Grane ovoga korala obično mogu narasti do nekih petnaestak centimetara
.

Uslovi koji omogućavajuju rast u okruženju Reef akvarijuma:

     * Potrebna Temperatura vode kreće se od 24 do 27 stepeni celzijusovih. U ovom segmentu je mnogo bitno da varijacija temperature ne bude prevelika i lično mislim da je i varijacija od jednog stepena u toku 24 h mnogo. Takva varijacija neće usloviti da koral izgubite trajno ali će zasigurno uticati, ukoliko se stalno ponavlja na njegov normalan rast i razvoj. Stabilnost temperature je od velikog značaja. U toplim letnjim mesecima mnogi reef akvarijumi imaju problema sa pregrevanjem usled ne samo toplih dana već i zbog jakog osvetljenja koje neminovno emituje veliku količinu tooplote. Temperature preko 29 stepeni veoma nepovoljno utiču na ovaj koral i ukoloko one potraju duže može vas iznenaditi najpre gubitak boje a zatim i samoga korala. Stoga... mislite na vreme o ovakvim eventualnim problemima.
     * Specifična gustina vode se može kretati 1,023 do 1.025. Nemojte dozvoliti da salinitet u nekom kraćem vremenskom pereiodu znatmo varira jer će se i to nepovoljno odraziti na vaš koral.
     * Najbolje je da PH vode održavate u opsegu od 8,00 - 8,30. Koral će tolerisati i pad do 7,8 tokom noći , kraći period ili rast u nekim slučajevima do 8,4 ali nikada nemojte dozvoliti da pH fluktira u većem opsegu tokom perioda dan i noć.
     * Protok vode u akvarijumu mora biti jak ali nemojte postavljati koral na direktnu struju pumpi. Korali koji se nadju u jakom direktnom strujanju prilično nepravilno rastu a kako koral napreduje, vremenom to bude veoma ružna slika
    
     * Seriatopora hystrix zahteva visok intenzitet svetla u morskom akvarijumu. NIje samo intenzitet od presudnog značaja veći kvalitet ponudjenog svetla. Ja lično koristim jako kvalitetno osvetljenje i moje seriatopore imaju predivnu boju i intenzivan prirast u kratkom periodu, što se i sa priloženih fotografija primećuje. Prilikom unošenja u akvarijum najbolje je da stavite koral u deo akvarijuma u kome je svetlo umereno. Tek kada se koral prilagodi na uslove u vašem akvarijumu možete ga staviti na mesto sa intezivnijim osvetljenjem.
     * Seriatopora hystrix može biti smeštena u morski akvarijum koji ima bar preko 100 litara. Male akvarijume karakterišu česte oscilacije parametara a to joj nikako ne prija.
     
     * Kada joj uslovi odgovaraju ona raste veoma brzo. Ishrana korala obezbedjena je uglavnom kroz fotosintezu koju vrše simbiotske alge zooxanthellae.
     * Bez obzira na napred navedenu činjenicu da se najveći deo potreba za hranom obezbedjuje prekko zooxantela Seriatopora hystrix se može okarakterisati kao koral mesožder i može se prehranjivati kao i drugih filtar feederi nekoliko puta u toku nedelje. Prehranjivanje se vrši u periodima kada su joj polipi potpuno otvoreni. U tu svrhu mogu se koristiti veoma sitni mesni komadići kao i acellularne morske invertebrate, zooplankton odnosno fitoplankton.
     *Obzirom da se radi o tvrdom koralu neophodna je kontrola i održavanje nivoa kalcijuma, stroncijuma i pojedinih elemenata u tragovima u vodi. Veće oscilacije pomenutih gradivnih elemenata nepovoljno će se odraziti na njen normalan život i rast.

Povratak na sadržaj

Povratak na forum

Tekst i fotografije Slobodan Lazarević - Octopus

 
     

Images and articles are Copyrighted